• Gezondheidscontroles, diagnoses en behandelingen
 • Vaccinaties en chippen
 • Chirurgie: vrijwel alle ingrepen worden uitgevoerd mbv gasnarcose en hartbewakingsapparatuur. Bij de ingrepen maken we gebruik van een diathermieapparaat: dat is een stiftje dat snijdt en coaguleert zodat uw huisdier minimaal bloedverlies heeft tijdens de operatie.
 • Digitale radiografie
 • Echografisch onderzoek
 • Gebitsbehandelingen
 • Laboratoriumonderzoeken. Sommige aanvullende onderzoeken worden via een koerier opgestuurd.
 • Huidonderzoek
 • Bloeddrukmeting
 • Voedingsadviezen en begeleiding van dikke honden en katten
 • Goede bestrijding van wormen, teken en vlooien
 • Doorverwijzing voor specialistische hulp


Betalingsvoorwaarden

Wij werken uitsluitend tegen contante/pin betaling. Pinnen heeft de voorkeur.

Het is niet mogelijk om diergeneesmiddelen of voeding terug te nemen en geld terug te geven. Ook als de verpakking nog gesloten is.

Op behandelingsovereenkomsten van Dierenkliniek De Reeshof zijn de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008. Klik hier om deze te downloaden.

KNMvD